Umeå Dykcenter

Vi lär dig dyka

Rescue Diver

padi-rescue-diver.jpgOPEN WATER DIVER - ADVANCED DIVER - RESCUE DIVER

Förkravet till denna kurs är Advanced Open Water Diver samt 20 loggade dyk då den bygger vidare på det du lärt dig. Kursen handlar om hur man förebygger problem samt hanterar dem om de inträffar.

Många anser att detta är den viktigaste kursen då den hjälper dig att bli en trygghet både för dig själv samt för andra dykare i din närhet. Kursen är både utmanande och belönande.

Kursens innehåll:

  • Självhjälp
  • Upptäcka samt hantera stress hos andra dykare
  •  Krishantering och utrustning
  •  Räddning av dykare som drabbats av panik
  • Räddning av ej kontaktbara dykare
  • Dykning både i bassäng och öppet vatten

Pris: 3695  kr 

 

Ifall ni har frågor eller vill anmäla er till en kurs kan ni ringa eller använda funktionen nedan.


(Lämna tom)